Teatr Szkolny „Łejery” powstał w 1975 roku jako Harcerska Drużyna Artystyczna, zamieniając się potem w dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne, by wreszcie w 1990 roku przekształcić się w Szkołę Podstawową „Łejery” o profilu teatralnym. Celem szkoły nie jest jednak przygotowanie aktorów z wykształceniem podstawowym, lecz wykorzystanie teatru i wychowania przez sztukę do wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci.

Od początku mieliśmy świadomość, że zaproszone do naszej szkoły dziecięce indywidualności, będą miały trudności z dostosowaniem się do norm zespołowych, do bezkonfliktowego życia w gromadzie. Z doświadczenia wiedzieliśmy, że receptą na pielęgnowanie tych indywidualności, przy zachowaniu prawidłowego funkcjonowania w zespole, jest formuła naszego teatru gromadnego. I tak:

– Zabawa z dziećmi w teatr nie jest celem, ale środkiem, co oznacza, że traktujemy teatr jako „klucz”, metodę rozwijania dzieci przez zaplanowane gry i zabawy teatralne.

– Zabawa w teatr jest świetnym sposobem na integrowanie dziecięcej

gromady, tworzącym z niej zespół wychowawczy.

– W teatrze występują wszystkie dzieci, a role solowe ograniczone są do niezbędnego minimum. Dużą wagę przywiązujemy do wykształcenia w dzieciach umiejętności grania w wielu planach, często bez tekstu. Dzięki temu unikają one na scenie „prywatności”.

– W „Łejerach” dbamy o to, by pielęgnować dziecięcość tzn. naturalność, spontaniczność i autentyczność. Staramy się, by dzieci nie „małpowały” dorosłych bez uzasadnionego powodu.

– W trakcie zabaw teatralnych bacznie się dzieciom przyglądamy i uczestniczymy w nich bez obawy, że infantylniejemy. To dzieci najczęściej podrzucają pomysły teatralnych rozwiązań.

– Piosence nadajemy w naszych działaniach rolę szczególną. Każda jest bardzo pieczołowicie przygotowywana zarówno wokalnie jak i teatralnie. Staramy się piosenkę „opowiadać” w sposób naturalny, z dołączaniem pomysłów teatralnych. Piosenka staje się często świetnym tworzywem teatralnym, z którego budujemy scenki przyszłego przedstawienia.
Zajęcia teatralne
Zajęcia teatralne w naszej Szkole są obowiązkowe. Ich celem jest:

– Kształtowanie umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze wyrażanie siebie w zakresie podstawowych technik teatralnych i dramowych, posługiwania się słowem, umiejętności wokalnych i ruchowych.

– Kształtowanie umiejętności związanych z tworzeniem spektaklu teatralnego.

– Rozwijanie wyobraźni twórczej i postaw twórczych.

– Kształtowanie umiejętności pomagających w rozwoju swojej osobowości i kontaktach z innymi.

– Przygotowanie do uczestnictwa w świecie kultury ze szczególnym uwzględnieniem teatru.

Treści zajęć teatralnych podzielone są na trzy etapy edukacyjne:

I etap obejmujący klasy I – III

II etap obejmujący klasy IV – VI

III etap obejmujący klasy gimnazjalne.

W ramach zajęć teatralnych każda klasa przygotowuje swój spektakl.

W I etapie dzieci zdobywają podstawowe umiejętności warsztatowe przygotowując w klasie pierwszej inscenizację wierszy, w drugiej piosenki, a w trzeciej spektakl dramatyczny z wydzielonymi rolami. Teatr Łejery ma na swoim koncie dziesiątki spektakli teatralnych, z których takie jak np.: „Romeo i żulia”, „Opera o Kolumbie”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Kolędy domowe” czy „Lokomotywa” były realizowane wielokrotnie przez różne pokolenia łejerskich.

II etap to czas nabywania umiejętności tworzenia spektakli. W klasie czwartej uczniowie tworzą etiudy teatralne związane z różnymi rodzajami spektakli teatralnych, w piątej – spektakle przygotowane przez grupy uczniów ( w zakresie scenariuszy, reżyserii, scenografii, opracowania muzycznego) do materiału zaproponowanego przez nauczyciela, a w szóstej – spektakle przygotowane samodzielnie przez uczniów do napisanych przez siebie autorskich scenariuszy.

Na etapie III, młodzież powraca do inscenizacji zbiorowej utworu poetyckiego, w drugiej – piosenek powiązanych tematyką lub osobą autora, by na etapie spektaklu dyplomowego zmierzyć się z tekstem dramatycznym. Na tym etapie uczniowie są współtwórcami spektakli, wykorzystując umiejętności zdobyte w klasach IV–VI. Spektakle dyplomowe, przy zachowaniu walorów wychowawczych, często prezentują profesjonalny poziom umiejętności warsztatowych. I tak młodzież zmagała się już z twórczością dramatyczną Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Stanisława Wyspiańskiego, Sławomira Mrożka, Tadeusza Różewicza, Witkacego, Aleksandra Fredy i Witolda Gombrowicza.
Oprócz spektakli klasowych przygotowywane są, w ramach zajęć pozalekcyjnych, przedstawienia które często reprezentują naszą Szkołę na zewnątrz, np. „Masz prawo do swych praw” – spektakl wielokrotnie realizowany przez kolejne pokolenia uczniów, czy ostatnio zrealizowane i nagrane w wersji filmowej „Krześlaki”.
Osiągnięcia
Spektakle Teatru Szkolnego zdobywały liczne nagrody na przeglądach i festiwalach teatralnych, w tym dwie Złote Jodły na Harcerskich Festiwalach w Kielcach i dwukrotnie Złote Maski na Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu. Liczne są również realizacje telewizyjne Łejerów – spektakle teatralne, teledyski i programy edukacyjne. Wiele z nich, jak np. cykle ”Wyłącz telewizor” czy „Śpiewanki rodzinne”, oprócz wartości artystycznych, niosą ważne przesłania wychowawcze. W większości spektakle Łejerów są radosne, pełne optymizmu. Nie pomijają jednak trudnych i bolesnych tematów, takich jak np. łamanie praw dziecka i przemoc w rodzinie. Przykładami spektakli, które mówią o tych problemach są „Dzieci też mają głos”, „Masz prawo do swych praw” a także liczne teledyski, w tym nominowany do nagrody EMMY teledysk „Jak to jest”.
Nauczyciele aktualnie prowadzący zajęcia teatralne w Szkole Łejery:

Anna Zawadzka
Jerzy Hamerski
Elżbieta Drygas
Katarzyna Bruzzanese
Magdalena Trzeciak
Joanna Konieczna
Grzegorz Babicz